W przygotowaniu...

 

Kompleksowe rozwiązania dla branży FMCG

Adesco Software dla branży FMCG oferuje system informatyczny wspomagający współpracę dystrybutorów lub producentów z ich odbiorcami. Oferowane rozwiązanie obejmuje pełnię procesu dystrybucji asortymentu i może być stosowane na każdym etapie tego procesu.

Systemy informatyczne Adesco Software ze względu na swoją elastyczność oraz konfigurowalność świetnie wpisują się w każdą organizację wspomagając procesy sprzedażowe, wprowadzając najnowsze technologie oraz rozwiązania do już istniejących kanałów sprzedaży co znacząco przekłada się na wzrost wyników.

Adesco B2B

Głównym produktem Adesco Software skierowanym do branży FMCG jest wysokiej klasy system B2B. System ten dzięki swojej architekturze oraz zastosowanym najnowszym technologiom idealnie pasuje zarówno dla producentów (do ewidencji zamówień i wszelkich innych kontaktów z dystrybutorami/hurtowniami) jak i dla dystrybutorów (do ewidencji zamówień i wszelkich innych kontaktów z punktami sprzedaży detalicznej), a zastosowane najnowsze światowe trendy i zasady tworzenia aplikacji biznesowych pozwalają w maksymalny sposób wykorzystać korzyści płynące z tych technologii.

Rozwiązanie to charakteryzuje się elastycznym podejściem do wymogów klienta – aplikacja oferuje bardzo duże możliwości adaptacji systemu tak aby system wspomagał procesy klienta a nie zmuszał go do ich zmiany „pod system”.

System został wyposażony w niezbędne moduły potrzebne do pełnej komunikacji pomiędzy podmiotami biznesowymi. Znajdują się tu zarówno moduły pomagające bezpośrednio związane ze składaniem zamówień jak i inne związane z szeroko pojętą komunikacja, reklamą i kontaktem pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą.

Sercem systemu jest moduł służący do składania zamówień. Moduł ten (podobnie jak i pozostałe) cechuje się bardo dużą elastycznością i może być dowolnie konfigurowany przez użytkownika. Dzięki temu każdy może dowolnie dostosować wygląd systemu.
Sam sposób zamawiania jest niezwykle prosty i intuicyjny dzięki czemu praktycznie każdy bez przeszkolenia może w pełni korzystać z systemu Adesco B2B.

Kontrahent logujący się do systemu ma możliwość nie tylko złożenia zamówienia ale również podglądu swoich rozrachunków z Dostawcą. Z tego miejsca może również pobrać FV jak również i dokonać płatności. Posiadając tak kompleksowe informacje oraz możliwości w systemie, Odbiorca praktycznie nie ma potrzeby kontaktu z Dostawca w celach administracyjnych (jak np. przegląd salda rozrachunków, przesłanie duplikatu FV itp.)

Jednym z głównych modułów jest również moduł Historii zamówień w którym użytkownik prześledzić może wszystkie swoje wcześniejsze zamówienia (łącznie z tymi złożonymi w kanale tradycyjnym w ERP Dostawcy). Z tego poziomu możliwy jest oddruk takich zamówień jak również m.in. ich ponowienie.

Komunikacja Odbiorcy z Dostawcą uzupełniona jest specjalnymi modułami do z jednej strony przesyłania zapytań od Odbiorcy do Dostawcy, jak i komunikatów od Dostawcy do Odbiorcy. Te specjalizowane moduły wypełniają lukę w komunikacji o sytuacje niestandardowe i trudne do objęcia w ramach systemu.

 

 

Impuls 5 należy do najbardziej kompleksowych systemów klasy MRP II/ERP na polskim rynku. Zawiera m.in. aplikacje wspomagające zarządzanie kapitałem, personelem, produkcją, dystrybucją i transportem, relacjami z klientami oraz obiegiem dokumentów. Posiada dedykowane wersje dla poszczególnych branż gospodarki. Według Biura DiS Impuls 5 to jedyny polski system zasługujący na miano ERP II.


Impuls 5 to system MRP II / ERP:

  • sprawdzony przez ponad 500 firm
  • oparty o bazę Oracle
  • dostosowany do potrzeb średnich i dużych przedsiębiorstw - produkcyjnych, handlowych i usługowych
  • kompleksowy, obejmuje wszystkie procesy realizowane w przedsiębiorstwie
  • skalowalny, rozwija się wraz z firmą i pomaga zwiększyć jej konkurencyjność
  • elastycznie dostosowany do specyfiki przedsiębiorstwa
  • otwarty na współpracę ze specjalistycznymi rozwiązaniami branżowymi i korporacyjnymi
  • wielojęzyczny, idealny dla międzynarodowych koncernów oraz spółek posiadających oddziały zagraniczne
  • supportowany lokalnie

Wdrożenie systemu klasy MRP II / ERP Impuls 5 to przede wszystkim integracja informacji na temat wszystkich procesów zachodzących w firmie. Zapewnia dostęp do aktualnych danych w czasie rzeczywistym. Efektywnie wspiera zarządzanie na wszystkich poziomach decyzyjnych.

Wśród wielu korzyści, na jakie zwracają uwagę użytkownicy systemu Impuls 5 wymienić można m.in.:

obniżenie kosztów oraz wzrost rentowności i wydajności

rejestrację przebiegu wszystkich kontaktów z klientami

sprawne sterowanie przepływem dokumentów i informacji

pełną kontrolę nad stanem majątku trwałego i materiałów

efektywniejsze zarządzanie finansami

lepsze decyzje w zakresie polityki personalnej

sprawne zarządzanie całym procesem produkcji

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami


ADESCO Sp. z o.o.

adres: ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin

telefon: +48 81 444 66 50

e-mail:

NIP: 946-257-66-15 , REGON: 060465360

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000327864
Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 185 000 PLN

  Wiadomość nie została wysłana.   Wiadomość została wysłana.