• Czy Twój budżet IT jest ograniczony?
 • Czy chciałbyś obniżyć koszty zużywanej energii?
 • Czy ubywa Ci przestrzeni dyskowej?

 

Wirtualizacja pozwala osiągnąć więcej z każdej złotówki wydanej na firmową informatykę.

Wymierne korzyści to: konsolidacja i lepsze wykorzystanie zasobów, ciągłość pracy i szybkie odtworzenie środowiska systemowego, separacja ról serwerów i tanie środowiska testowe.

Okazuje się, że tak zwany "koszt wejścia" w wirtualizację serwerów może być bardzo niski, gdyż niektórzy renomowani producenci oferują wirtualizatory bez opłat licencyjnych i to z pełną funkcjonalnością zarządznia środowiskiem wirtualnym.

W rozwiazaniach dostarczanych naszym klientom, wykorzystujemy najcześciej technologie wirtualizacji pochodzące od firm: VMware, Microsoft, Oracle.

Aby w pełni wykorzystać możliwości na jakie pozwala technologia, bardzo ważne jest prawidłowe zaplanowanie przyszłego środowiska wirtualnego.
ADESCO oferuje nieodpłatną analizę środowiska Klienta i nieodpłatne przygotowanie koncepcji technicznej wirtualnego środowiska serwerowego.

wirtualizacja w ujęciu ADESCO...

 • ideowa koncepcja rozwoju przedsiębiorstwa i wymierne korzyści
 • optymalne wykorzystywanie zasobów sprzętowych
 • redukcja kosztów utrzymania infrastruktury
 • wzrost elastyczności systemów w miarę wzrostu potrzeb biznesowych Klienta
 • łatwość zarządzania
 • dynamiczne dopasowanie wydajności systemu do potrzeb aplikacji
 • wzrost ekonomiki przedsiębiorstw poprzez redukcję TCO i wzrost ROI
 • pewność i ciągłość utrzymywania procesów biznesowych
 • zaawansowane funkcje bezpieczeństwa i mechanizmy wysokiej dostępności
 • minimalizacja ryzyka wystąpienia pojedynczego punktu awarii
 • kompleksowe wsparcie serwisowe (SLA, Mission Critical)
 • profilaktyka i wsparcie przedawaryjne (Proactive Maintenance)

Wirtualizacja umożliwiła powstanie nowej generacji centrów danych o większej wydajności i dostępności dla najbardziej wymagających obciążeń. Rozwiązania wirtualizacyjne firmy Microsoft wychodzą poza zwykłe możliwości wirtualizacji, takie jak konsolidowanie sprzętu serwerowego, aby tworzyć kompleksowe platformy chmur prywatnych i hybrydowych. To oznacza, że organizacja może uzyskać znaczne oszczędności i zwiększyć wydajność operacyjną.

Bez względu na to, czy zamierzasz wirtualizować obciążenia, budować chmurę prywatną, skalować usługi za pośrednictwem chmury publicznej czy połączyć wspomniane propozycje, rozwiązania do wirtualizacji i zarządzania firmy Microsoft oparte na Windows Server i System Center mogą pomóc w lepszym zarządzaniu zasobami i oferowaniu rozwiązań informatycznych jako usług. Przy migracji z VMware do Microsoft można dostosować przetwarzanie w chmurze do własnych potrzeb biznesowych.

Wirtualizacja serwerów

Konsolidując serwery jako maszyny wirtualne na jednym hoście fizycznym, można cieszyć się wynikającymi z wirtualizacji oszczędnościami oraz maksymalnie wykorzystać inwestycje w sprzęt serwerowy. Funkcja Hyper-V umożliwia uruchamianie różnych systemów operacyjnych, w tym Windows, Linux i innych, równolegle na jednym serwerze fizycznym. W systemie Windows Server 2012 R2 rozszerzono możliwości wirtualizatora Hyper-V, dodając nowe funkcjonalności oraz najlepszą w branży skalowalność procesorów i pamięci hostów.

Pamięć masowa

Niezależnie od platformy pamięci masowej, przechowywane w niej dane stanowią podstawę działania firmy. System Windows Server 2012 R2 pomaga zoptymalizować już poczynione inwestycje w pamięć masową i sieci SAN. Wdrażając system Windows Server 2012 R2 oraz standardowy sprzęt można budować skalowalne, wysokowydajne i wysokodostępne rozwiązania pamięci masowych. System Windows Server 2012 R2 ułatwia również zagwarantowanie ciągłej dostępności pamięci masowej, dzięki czemu także używane usługi będą ciągle dostępne.

Sieć

Można zarządzać całą siecią tak jak pojedynczym serwerem, dzięki czemu można cieszyć się niezawodnością i skalowalnością wielu serwerów w niższej cenie. Automatyczny re-routing pozwala uodpornić usługi plikowe na awarie serwerów, pamięci masowych i sieci, umożliwiając im zachowanie dostępności przy minimalnych czasach przestoju. System Windows Server 2012 R2 w połączeniu z rozwiązaniem System Center 2012 R2 umożliwia dostarczanie kompleksowego rozwiązania definiowanej programowo sieci, które będzie obejmować implementacje chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych.

Zarządzanie serwerami i automatyzacja

Zgodnie z opartym na standardach podejściem do zarządzania, Windows Management Framework zapewnia wspólną platformę automatyzacji i integracji, która ułatwia automatyzowanie rutynowych zadań za pomocą narzędzi, takich jak środowisko Windows PowerShell. Inne ulepszenia powodują uproszczenie procesu wdrażania, gwarantują poprawną konfigurację komponentów infrastruktury centrum danych i umożliwiają zarządzanie wieloma serwerami za pomocą pojedynczego, odpowiedniego pulpitu nawigacyjnego w konsoli Server Managera.

Zarządzanie dostępem i ochrona informacji

Dzięki rozwiązaniom firmy Microsoft służącym do uzyskiwania dostępu do informacji i ich ochrony można zarządzać tożsamościami poszczególnych użytkowników zarówno w aplikacjach lokalnych, jak i w chmurze (SaaS). Dla każdego użytkownika jest definiowany poziom dostępu do informacji i aplikacji. Pozwala to użytkownikom uzyskiwać dostęp do informacji i aplikacji na podstawie tego, kim są, jakiego urządzenia używają i do jakiego miejsca chcą się dostać, nawet w przypadku stosowania uwierzytelniania wieloskładnikowego. Pracownikom mobilnym można oferować bezpieczny dostęp zdalny, używając funkcji Windows Server Remote Access (RRAS) oprogramowania DirectAccess oraz sieci VPN (obejmuje automatyczne tworzenie połączeń sieci VPN). Użytkownicy mogą ponadto synchronizować pliki przechowywane na firmowym serwerze z używanymi przez nich urządzeniami. Można także zarządzać urządzeniami mobilnymi w celu usuwania danych i aplikacji firmowych w razie utraty, kradzieży lub wycofania urządzenia z użytku.

Infrastruktura pulpitu wirtualnego

System Windows Server 2012 R2 jeszcze bardziej ułatwia wdrażanie i dostarczanie wirtualnych zasobów na różne urządzenia. Technologie VDI umożliwiają łatwy dostęp do rozbudowanego, kompletnego środowiska systemu Windows w centrum danych za pomocą praktycznie dowolnego urządzenia. Dzięki funkcji Hyper-V i usługom pulpitu zdalnego firma Microsoft oferuje trzy elastyczne opcje wdrażania infrastruktury VDI w jednym rozwiązaniu: pulpity w puli, pulpity osobiste i sesje pulpitu zdalnego.

Infrastrukturę informatyczną warto uprościć za pomocą sprawdzonych rozwiązań do wirtualizacji, których podstawą jest oprogramowanie VMware® vSphere with Operations Management™ — najlepsza w branży platforma do wirtualizacji i zarządzania chmurą.

Oferowane przez VMware rozwiązania do wirtualizacji przyczyniają się do spadku nakładów inwestycyjnych (dzięki konsolidacji serwerów) oraz kosztów operacyjnych (dzięki automatyzacji). Jednocześnie minimalizują ryzyko utraty przychodów spowodowanej planowanymi i nieplanowanymi przestojami.

 • Obniżenie nakładów inwestycyjnych i kosztów operacyjnych dzięki poprawie efektywności energetycznej i mniejszym potrzebom w zakresie sprzętu w wyniku konsolidacji serwerów
 • Udoskonalone funkcje zapewnienia ciągłości biznesowej i przywracania po awarii zwirtualizowanej infrastruktury dzięki ulepszonemu i uproszczonemu oprogramowaniu VMware® vCenter Site Recovery Manager™
 • Wirtualizacja aplikacji biznesowych warstwy 1 o znaczeniu krytycznym, w tym baz danych (Oracle Database, Microsoft SQL Server, SAP HANA, SAP Sybase) i programów użytkowych (SAP Business Suite, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint, SAP), oraz zapewnienie najwyższego poziomu usług i wydajności
 • Oparta na zbiorach reguł automatyzacja oraz gwarancja zgodności z przepisami i wydajności dzięki bezobsługowej infrastrukturze zapewniana przez oprogramowanie VMware vCenter Operations Management Suite do zarządzania wirtualizacją

Dlaczego do wirtualizacji warto wybrać rozwiązania VMware?

Oferowane przez VMware rozwiązania do wirtualizacji korzystają z VMware vSphere — sprawdzonej, zaawansowanej platformy do wirtualizacji. Rozwiązania te wybrało ponad 500 tys. firm, w tym wszystkie firmy z listy Fortune Global 100. Innowacje i doskonałe produkty VMware zostały docenione przez uznane firmy analityczne, w tym firmę Gartner Inc., która sklasyfikowała VMware w kwadrancie liderów w badaniu Magic Quadrant dotyczącym infrastruktury wirtualizacji serwerów x86.

Wirtualizacja serwerów

Architektura współczesnych serwerów x86 sprawia, że można na nich uruchamiać tylko jeden system operacyjny w danym momencie. Dzięki wirtualizacji ograniczenie to zostaje wyeliminowane, ponieważ system operacyjny i aplikacje są oddzielane od sprzętu fizycznego i możliwe jest utworzenie bardziej opłacalnego, elastycznego i uproszczonego środowiska. W efekcie na jednym fizycznym serwerze może być uruchomionych wiele systemów operacyjnych w ramach maszyn wirtualnych, przy czym każdy z tych systemów ma dostęp do znajdujących się na serwerze zasobów obliczeniowych.

Wirtualizacja serwerów uwalnia dodatkowy potencjał wydajnych serwerów x86. Większość serwerów korzysta co najwyżej z 15% pojemności; nie tylko jest to bardzo nieefektywne, ale również przyczynia się do nabywania coraz większej liczby serwerów i wzrostu złożoności.

VMware vSphere to kompletna platforma do wirtualizacji serwerów, która zapewnia:

 • 80% wyższy stopień wykorzystania zasobów serwera
 • 50% niższe koszty operacyjne i nakłady inwestycyjne
 • współczynnik konsolidacji serwerów na poziomie 10:1 lub wyższym

Wirtualizacja sieci

Wirtualizacja sieci to pełna reprodukcja sieci fizycznej w ramach oprogramowania. Sieci wirtualne oferują te same funkcje i gwarancje co sieci fizyczne, ale wiążą się z niższymi kosztami operacyjnymi i większą niezależnością od sprzętu wynikającą z wirtualizacji. Ponadto zapewniają szybkie przydzielanie zasobów, niepowodujące przerw w działaniu wdrażanie, automatyczną konserwację oraz obsługę zarówno starszych, jak i nowych aplikacji.

W ramach wirtualizacji sieci do obsługi obciążeń korzysta się z usług i urządzeń sieci logicznej — w tym portów logicznych, przełączników, routerów, zapór, modułów równoważenia obciążenia sieciowego i wirtualnych sieci prywatnych. W sieci wirtualnej aplikacje działają tak samo jak w sieci fizycznej.

Ponadto można utworzyć wysoce skalowalną infrastrukturę sieciową, która na bazie oferowanego przez VMware oprogramowania do wirtualizacji sieci pozwoli uzyskać lepszą wydajność i elastyczność operacyjną, umożliwi szybsze przydzielanie zasobów, rozwiązywanie problemów i klonowanie oraz zapewni odpowiednie funkcje monitorowania, jakości i bezpieczeństwa.

VMware NSX będzie najlepszą na świecie platformą do wirtualizacji sieci, która zapewni zaawansowaną, programową, bezpieczną i mobilną sieć wirtualną do obsługi maszyn wirtualnych w ramach dowolnej uniwersalnej infrastruktury sieciowej IP.

VMware NSX łączy w ramach jednej platformy najlepsze funkcje oprogramowania Nicira NVP i VMware vCloud Network and Security (vCNS). VMware NSX udostępnia pełny zestaw elementów uproszczonej sieci logicznej i usług, w tym przełączniki logiczne, routery, zapory, moduły równoważenia obciążenia sieciowego, wirtualnych sieci prywatnych, usługi zapewnienia jakości, usługi monitorowania i odpowiednie zabezpieczenia.

Wirtualizacja desktopów

Wdrażanie desktopów w ramach outsourcingu pozwala na szybsze reagowanie na zmieniające się potrzeby i pojawiające się możliwości. Dzięki szybkiemu i łatwemu zapewnieniu wirtualnych desktopów i aplikacji dla pracowników biurowych oraz dla pracowników zdalnych i zewnętrznych korzystających z iPadów i urządzeń z systemem Android, można obniżyć koszty i poprawić produktywność.

Oferowane przez VMware rozwiązania do wirtualizacji desktopów zapewniają odpowiednią skalowalność, spójność, bezpieczeństwo i dostępność, aby maksymalnie wydłużyć czas pracy i zwiększyć produktywność.

 • Uproszczenie procesów wdrażania i zarządzania przez zastosowanie modelu desktop jako usługa
 • Zapewnienie telepracownikom i pracownikom tymczasowym bezpiecznego dostępu zdalnego do zasobów bez obniżania produktywności

Wirtualizacja pamięci masowej

Wirtualizacja pamięci masowej to element warstwy pamięci masowej definiowanej programowo, który musi zapewniać poprawę wydajności i lepsze wykorzystanie dostępnego miejsca bez potrzeby nabywania dodatkowych fizycznych modułów pamięci masowej.

Wirtualizacja taka musi pozwalać na szybkie przydzielanie zasobów, aby wysoko wydajna, oszczędzająca miejsce pamięć masowa była wdrażana tak szybko, jak to dziś możliwe. Wirtualizacja ta musi również oferować ukierunkowany na obsługę maszyn wirtualnych model zarządzania pamięcią masową, który będzie intuicyjny dla administratorów systemu przejmujących większą liczbę zadań dotyczących zarządzania pamięcią w środowiskach wirtualnych. Ponadto musi pozwalać na integrację z platformą hipernadzorcy, aby korzystać z jej macierzystych przepływów pracy.

Oferowane przez VMware rozwiązanie do wirtualizacji pamięci masowej to zestaw funkcji umożliwiający utworzenie warstwy abstrakcji dla fizycznych zasobów pamięci masowej, która będzie używana, zarządzana i optymalizowana w procesie wirtualizowania tej pamięci.

Zastosowanie odpowiedniej technologii wirtualizacji pamięci masowej umożliwia zasadniczo lepsze zarządzanie zasobami tak zwirtualizowanej pamięci masowej, a także:

 • Znacznie poprawia wykorzystanie i elastyczność zasobów pamięci masowej
 • Upraszcza instalowanie poprawek systemu operacyjnego i obniża wymogi dotyczące sterowników bez względu na topologię pamięci masowej
 • Wydłuża czas działania aplikacji i upraszcza rutynowe operacje
 • Pozwala lepiej wykorzystać i uzupełnić istniejącą infrastrukturę pamięci masowej

Wirtualizacja została wprowadzona jako metoda konsolidacji serwerów, ale potrzeby informatyczne zmieniają się, gdy centra danych stają się usługodawcami. Izolowane rozwiązanie monitora maszyny wirtualnej nie jest w stanie zapewnić prędkości i czasu wprowadzenia na rynek niezbędnego do wdrażania kompletnego zestawu aplikacji. Aby w pełni wykorzystać potencjał wirtualizacji, organizacje muszą spojrzeć poza prostą konsolidację i wybrać rozwiązania do wirtualizacji napędzanej aplikacjami, które są zintegrowane z aplikacjami i z infrastrukturą.

Dlaczego Oracle?

Tylko firma Oracle oferuje najbardziej kompleksowe i zintegrowane rozwiązania do wirtualizacji w branży, od desktopów po centra przetwarzania danych. Rozwiązania Oracle wykraczają poza zwykłą konsolidację i umożliwiają wirtualizację całego posiadanego sprzętu i oprogramowania.

Produkty do wirtualizacji serwerów

Zaprojektowane z myślą o efektywności i zoptymalizowane pod kątem wydajności, produkty do wirtualizacji serwerów firmy Oracle obsługują architekturę SPARC i x86 oraz różnorodne obciążenia, takie jak Linux, Windows i Oracle Solaris. Poza rozwiązaniami opartymi na monitorach maszyny wirtualnej, firma Oracle oferuje funkcje wirtualizacji wbudowane w sprzęt i systemy operacyjne Oracle. Pozwala to dostarczać najbardziej kompletne i zoptymalizowane rozwiązania dla całego środowiska komputerowego.

Rozwiązania do wirtualizacji centrów danych

Gdy użytkownicy wymagają dostępu do aplikacji i usług 24/7, infrastruktura informatyczna musi ewoluować. Rozwiązania centrów danych muszą odpowiadać na te surowe wymagania w zakresie poziomu usługi, przy jednoczesnym zachowaniu niskich kosztów. Integracja maszyny Oracle VM z wiodącymi w branży rozwiązaniami oprogramowania i sprzętu firmy Oracle stanowi znaczącą przewagę dla centrów danych, które obsługują najbardziej wymagających klientów.

Produkty do wirtualizacji pulpitu

Wirtualizacja pulpitu firmy Oracle zapewnia bezpieczny dostęp do aplikacji firmy Oracle i innego oprogramowania przedsiębiorstwa z dowolnego miejsca, a także umożliwia użycie zwirtualizowanych systemów operacyjnych na standardowych urządzeniach klienckich. Za jej pomocą można uzyskać bezpieczny dostęp sieciowy do niemal każdej aplikacji ze standardowych komputerów PC, Mac i iPadów. Może być również wykorzystana do uruchamiania wielu systemów operacyjnych na laptopach i komputerach stacjonarnych w celu rozwoju i testowania.

 

Skontaktuj się z nami


ADESCO Sp. z o.o.

adres: ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin

telefon: +48 81 444 66 50

e-mail:

NIP: 946-257-66-15 , REGON: 060465360

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000327864
Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 185 000 PLN

  Wiadomość nie została wysłana.   Wiadomość została wysłana.