w kilku słowach...

ADESCO dostarcza zaawansowane merytorycznie i technologicznie rozwiązania informatyczne wspomagające pracę przedsiębiorstw i instytucji. Naszymi klientami są duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, samorządy i administracja.

Rosnąca dynamicznie złożoność zagadnień z jaką stykają się dzisiaj służby informatyczne przedsiębiorstw sprawia, że coraz częściej pojawia się potrzeba skorzystania z pomocy doradczej i konsultacji kompetentnego Partnera - odpowiedzialnego długoterminowo przed Klientem za realizowane koncepcje.

Takim zaufanym Partnerem "na lata" staramy sie być i w potrzebie bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za całość lub wybraną część środowiska informatycznego które powierzy nam Klient. Pozwala to naszym Klientom obniżyć koszty, zredukować poziom stresu, zachować płynność rozwoju i "wycisnąć" więcej z każdej złotówki przeznaczonej na firmowe IT.

Będąc fascynatami nowoczesnych technologii umiemy je także z powodzeniem implementować, ale w proponowanych Klientom koncepcjach wykorzystujemy wyłącznie sprawdzoną i pewną technikę postrzeganą w branży, jako "standard przemysłowy". Nigdy nie eksperymentujemy z technologią i unikamy rozwiązań niszowych, które nie gwarantują Klientom przewidywanych efektów wdrożeniowych w długim okresie czasu.

najlepsze praktyki...

Wyrażając ideową koncepcję rozwoju przedsiębiorstw, kreujemy właściwe podejście do procesu informatyzacji. Przedstawiamy rozwiązania dopasowane do potrzeb Klienta. Dostarczamy standaryzowane i przetestowane elementy środowiska informatycznego. Zapewniamy elastyczność procesu i zmniejszenie Całkowitego Kosztu Posiadania.

pracujemy modelowo...

Modelowy schemat, składający się na projekt rozwiązania u Klienta, wyraża nasze podejście do idei informatyzacji, zgodnie z którym udostępniamy naszym Klientom:

  • rozwiązanie w pełni dostępne i opłacalne, charakteryzujące się najwyższym poziomem dostępności
  • strategię rozwoju opartą na wirtualizacji z zachowaniem pełnej kontroli i elastyczności wyboru, prowadzącą do obniżenia kosztów
  • szybki zwrot z inwestycji, poprzez ograniczony do minimum czas uzyskania pełnej produktywności
  • przyjazne metody wdrożenia

Prezentacja pomaga zrozumieć ideę i możliwości jej zastosowania w firmie - wyraża korzyści płynące z zastosowania nowych technologii. Przedstawiamy mechanizmy, które spełniają obecne potrzeby biznesowe firmy i stanowią bazę do dalszej rozbudowy, wraz ze wzrostem wymagań.

Analiza skoncentrowana jest na maksymalizacji korzyści płynących z implementacji środowiska, poprzez trafność podejmowanych wyborów i decyzji. W trakcie analizy badamy dotychczasową strukturę, oceniamy bieżące potrzeby i perspektywy przyszłego rozwoju oraz określamy zakres dostępnych możliwości i ich zastosowanie, tak aby zwiększyć opłacalność inwestycji.

Projekt ilustruje całkowitą architekturę środowiska, łącznie z harmonogramem wdrożenia.

Wdrożenie to kompleksowe uruchomienie przedstawionej architektury, w zakresie standaryzowanych składników sprzętowych i programowych, pozwalające na optymalne i szybkie skorzystanie z pełni oferowanej funkcjonalności. W ramach wdrożenia świadczymy usługi szkoleniowe dla personelu Klienta.

Asysta świadczona przez nas gwarantuje pomoc w codziennym użytkowaniu i administrowaniu środowiska. Poziom asysty określamy indywidualnie, wspólnie z użytkownikiem, dzięki czemu każdy Klient zyskuje pewność reakcji, adekwatnej do zgłoszonej potrzeby.

 

 

 


dbamy o środowisko...

Pomagamy chronić środowisko naturalne promując energooszczędne technologie.

Znaczący wzrost kosztów energii elektrycznej zużywanej przez infrastrukturę IT, regulacje prawne i wszelkie inne obostrzenia powodują, że zarówno producenci, dostawcy jak i integratorzy technologii IT stają się coraz bardziej świadomi swojej odpowiedzialności za środowisko naturalne. Takie stanowisko i odpowiedzialność podziela również ADESCO.

Najnowsze osiągnięcia technologiczne naszych partnerów biznesowych wychodzą naprzeciw ekologicznym wyzwaniom i pomagają podążać za ogólnie przyjętymi standardami Green IT. Rozwiązania oferowane przez nas cechują się najwyższym współczynnikiem mocy obliczeniowej w stosunku do pobieranej energii, co w linii prostej przekłada się na niższe rachunki naszych Klientów.

W naszym przypadku pojecia Green IT, Green Computing, to coś, co uwzględniamy na każdym etapie współpracy z naszymi klientami zmierzając do jak najbardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów.

 

 

 

 

 

Skontaktuj się z nami


ADESCO Sp. z o.o.

adres: ul. Anny Walentynowicz 10, 20-328 Lublin

telefon: +48 81 444 66 50

e-mail:

NIP: 946-257-66-15 , REGON: 060465360

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000327864
Kapitał zakładowy (w całości opłacony): 185 000 PLN

  Wiadomość nie została wysłana.   Wiadomość została wysłana.