IBM Tivoli Storage Manager zapewnia scentralizowaną, zautomatyzowaną ochronę danych, ograniczając ryzyko ich utraty. Produkt jest wysoce skalowalnym rozwiązaniem programowym, które umożliwia obsługę większej ilości danych przy użyciu nieskomplikowanej infrastruktury i uproszczonych mechanizmów administracyjnych. Do najważniejszych korzyści z wdrożenia tego rozwiązania należy, obok oszczędności finansowych, możliwość uzyskania wyższej jakości usług i spełnienia wymogów formalnych dotyczących przechowywania danych.

Tivoli Storage Manager automatyzuje funkcje tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych oraz centralizuje operacje związane z zarządzaniem pamięcią masową.

Czytaj więcej o TSM >>