Program Symantec Backup Exec™ 2012 to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie danych po awarii, a także pozwala odzyskiwać dane lub systemy w dowolnej skali - od pojedynczych elementów po całe serwery. Program pozwala także ograniczyć przestoje w działalności dzięki bezkonkurencyjnej technologii Symantec™ V-Ray umożliwiającej odzyskiwanie całych serwerów, najważniejszych aplikacji firmy Microsoft® oraz systemów gości w środowiskach VMware® i Microsoft Hyper-V®.

Oprogramowanie umożliwia realizację celów dotyczących punktów i czasu odzyskiwania danych dzięki połączeniu funkcji pełnego odtwarzania po awarii niezależnie od składników sprzętowych i odzyskiwania danych w środowisku wirtualnym, odtwarzania aplikacji oraz wydajnego przywracania pojedynczych wiadomości e-mail, plików i folderów na dowolnym poziomie szczegółowości. Usuwanie zduplikowanych danych i archiwizacja pozwalają jednocześnie ograniczyć koszty pamięci masowej oraz przyspieszyć tworzenie kopii zapasowych.

Program Backup Exec 2012 umożliwia scentralizowane zarządzanie infrastrukturą tworzenia kopii zapasowych w środowisku rozproszonym i w zdalnych oddziałach, dzięki czemu w miarę rozwoju przedsiębiorstwa można łatwo administrować ochroną danych serwerów i stacji roboczych z głównej siedziby firmy. Wydajna, uproszczona konsola administracyjna programu Backup Exec 2012 jeszcze bardziej ułatwia sprawne zarządzanie operacjami tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania danych w ramach infrastruktury fizycznej i wirtualnej. Program Backup Exec 2012 oferuje zaawansowane funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych w środowiskach VMware i Hyper-V oraz systemach Windows®, Linux® i Mac® niezależnie od stopnia ich złożoności.

Czytaj więcej o Backup Exec >>