Dzięki Oracle Database klienci mogą zmniejszyć koszty obsługi informatycznej przy jednoczesnej poprawie jej jakości, przez umożliwienie konsolidacji w chmurach baz danych i zastosowanie zoptymalizowanych systemów, takich jak Oracle Exadata i Oracle Database Appliance. Stwierdzono, że zarządzanie za pomocą oprogramowania Oracle Database 12c wszystkimi typami obciążeń baz danych, w tym aplikacjami dla przedsiębiorstw, hurtowniami danych i analizami dużych zbiorów danych, jest doskonale dopasowane, szybkie, niezawodne, bezpieczne i łatwe.

Oracle Database 12c wprowadza nową architekturę wielodostępu, która ułatwia wdrażanie i zarządzanie chmurami baz danych. Innowacje, takie jak Oracle Multitenant (do szybkiej konsolidacji wielu baz danych) i funkcja automatycznej optymalizacji danych z mapą ciepła (do kompresji i tworzenia warstw danych przy wysokiej gęstości), pozwalają zmaksymalizować efektywność i elastyczność zasobów. Te unikatowe rozwiązania w połączeniu ze znaczącymi udoskonaleniami w zakresie dostępności, bezpieczeństwa i obsługi dużych zbiorów danych sprawiają, że Oracle Database 12c to idealna platforma do prywatnych i publicznych wdrożeń chmury.

Czytaj więcej o bazach danych Oracle >>