Rozwiązanie Cisco Unified Computing System (UCS) i serwery ujednolicają dostęp do funkcji obliczeniowych, sieciowych, zarządzania, wirtualizacji i pamięci masowej w ramach jednej, zintegrowanej architektury. Ta niezwykła architektura umożliwia kompleksowy wgląd w informacje o działaniu serwerów, a także kontrolę nad nimi oraz zarządzanie w środowiskach fizycznych i wirtualnych. Ułatwia także przejście do usług typu „cloud computing” oraz IT jako usługa (ITaaS) przy użyciu infrastruktury bazującej na strukturze (Fabric-Based Infrastructure, FBI).

Czytaj więcej o Cisco >>